Boże Ciało 2015

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa parafianie licznie uczestniczyli we Mszy św. i w procesji ulicami miasta.