Pielgrzymka Szczecińska 2015

W sobotę 11 lipca 2015 roku przez Bierutów przejeżdżała Szczecińska Rowerowa Pilgrzymka na Jasną Górę. Grupa parafian przygotowała dla 250 pielgrzymów ,w kuchni polowej, pyszną zupę ogórkową. Kapłani uczestniczący w pielgrzymce byli goszczenie przez Księdza Proboszcza Ryszarda Znamirowskiego na plebanii. Po odpoczyku, posiłku i krótkiej modlitwie w kościele rowerzyści kontynuowali pielgrzymkę.