Miesiąc październik miesiącem wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II

Wkrótce po wyborze, 16 października 1978 roku, Jan Paweł II wyszedł na balkon bazyliki św. Piotra i wygłosił przemówienie do wiwatujących tłumów: „Najdostojniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego  przez łączność w wierze i tradycji  chrześcijańskiej”.

W dniu inauguracji pontyfikatu, 22 października 1978 roku w homilii Jan Paweł II zwrócił się do świata z następującym przesłaniem: „ Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi Jego zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się!

Słowa te uznano za program pontyfikatu św. Jana Pawła II.

Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Ojczyzny.

 Pierwszy raz do Polski papież Jan Paweł II przybył dnia 2 czerwca 1979 roku. Pielgrzymka trwała do 10 czerwca. Hasło tej pielgrzymki było bardzo wymowne. Brzmiało ono : „Gaude Mater Polonia” – „Raduj się Matko Polsko”. Dzisiaj mijają  44 lata od tego ważnego dla Polaków i Polski wydarzenia. Papież odwiedził następujące miasta: Warszawę, Gniezno, Częstochowę,  Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ. Pielgrzymka zakończyła się w Krakowie. W trakcie tej pielgrzymki na Placu Zwycięstwa w Warszawie Jan Paweł II wypowiedział proroczą modlitwę: „Niech zstąpi Duch Twój… Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi…. tej Ziemi”. Słowa wypowiedziane w homilii stały się przesłaniem, które zapoczątkowało przemiany społeczno- polityczne w Polsce i w Europie.

103 rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. 

Dziś,18 maja przypada 103 rocznica urodzin Karola Wojtyły – papieża -  świętego Jana Pawła II. Przyszedł on na świat o godzinie 17-tej w domu rodzinnym w Wadowicach. 

Nie lękajcie się” – te słowa wypowiedział Jan Paweł II w Rzymie, na placu św. Piotra, 22 października 1978 roku podczas oficjalnego rozpoczęcia swojego pontyfikatu. Słowa te są ważne i aktualne również dzisiaj.

Mogą one stanowić propozycję początku odkrywania, przypominania sobie lub poznawania treści, ale też  analizowania nauczania świętego Jana Pawła II. Aby tak się stało, trzeba „wstać z kanapy” (jak powiedział niedawno papież Franciszek) i podjąć trud studiowania tej nauki. Życzę Państwu podjęcia właściwej decyzji i wytrwałości w działaniu!

Drodzy parafianie, na internetowej stronie naszej  parafii powstała nowa zakładka pod nazwą: „Nauczanie św. Jana Pawła II” – w skrócie „Jan Paweł II”.

Św. Jan Paweł II  był pierwszym papieżem spoza Włoch od XVI wieku i drugim najdłużej urzędującym papieżem we współczesnej historii. Jego pontyfikat trwał 26 lat. Według oficjalnych dokumentów watykańskich odbył On 104 pielgrzymki zagraniczne odwiedzając ponad 130 krajów i około 900 miejscowości. Polska była krajem najczęściej odwiedzanym przez św. Jana Pawła II. Do ojczyzny odbył 9 pielgrzymek. W czasie pontyfikatu ogłosił czternaście encyklik. Ich fundamentem jest nauczanie Soboru Watykańskiego II. Pierwszą encykliką była encyklika p.t.: „Redemptor hominis” („Odkupiciel człowieka”). Została ona ogłoszona 4 marca 1979 roku. Jest uznawana za dokument programowy pontyfikatu św. Jana Pawła II.

Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II, następca św. Piotra był i jest największym z rodu Polaków!.

Wielu z bierutowskich parafian uczestniczyło w spotkaniach z polskim papieżem w Rzymie i w naszej ojczyźnie. Bardzo przeżywaliśmy czas tych spotkań i napełnialiśmy nasze serca oraz umysły Jego nauką. Warto więc powrócić wspomnieniami do tamtych niezapomnianych chwil i przypominać sobie słowo Boże kierowane do nas uczestników tamtych spotkań. Ważne jest też, abyśmy młode pokolenia, które nie znały osobiście „Naszego Papieża” zachęcili do zapoznania się z nauką św. Jana Pawła II i z wartościami, które były dla Niego bardzo ważne.

Prosimy zatem o odwiedzanie internetowej strony parafii i zapoznawanie się z informacjami, które będą ukazywać się w zakładce „Jan Paweł II”.

Kościół p.w. Św. Józefa w Bierutowie

Kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bierutowie

Kościół p.w. Bożego Ciała w Posadowicach

Kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Solnikach Małych

Kaplica p.w. Aniołów Stróżów w Paczkowie

Kaplica p.w. Św. Maksymiliana Kolbego w Młokiciu