Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Ojczyzny.

 Pierwszy raz do Polski papież Jan Paweł II przybył dnia 2 czerwca 1979 roku. Pielgrzymka trwała do 10 czerwca. Hasło tej pielgrzymki było bardzo wymowne. Brzmiało ono : „Gaude Mater Polonia” – „Raduj się Matko Polsko”. Dzisiaj mijają  44 lata od tego ważnego dla Polaków i Polski wydarzenia. Papież odwiedził następujące miasta: Warszawę, Gniezno, Częstochowę,  Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ. Pielgrzymka zakończyła się w Krakowie. W trakcie tej pielgrzymki na Placu Zwycięstwa w Warszawie Jan Paweł II wypowiedział proroczą modlitwę: „Niech zstąpi Duch Twój… Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi…. tej Ziemi”. Słowa wypowiedziane w homilii stały się przesłaniem, które zapoczątkowało przemiany społeczno- polityczne w Polsce i w Europie.

103 rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. 

Dziś,18 maja przypada 103 rocznica urodzin Karola Wojtyły – papieża -  świętego Jana Pawła II. Przyszedł on na świat o godzinie 17-tej w domu rodzinnym w Wadowicach. 

Nie lękajcie się” – te słowa wypowiedział Jan Paweł II w Rzymie, na placu św. Piotra, 22 października 1978 roku podczas oficjalnego rozpoczęcia swojego pontyfikatu. Słowa te są ważne i aktualne również dzisiaj.

Mogą one stanowić propozycję początku odkrywania, przypominania sobie lub poznawania treści, ale też  analizowania nauczania świętego Jana Pawła II. Aby tak się stało, trzeba „wstać z kanapy” (jak powiedział niedawno papież Franciszek) i podjąć trud studiowania tej nauki. Życzę Państwu podjęcia właściwej decyzji i wytrwałości w działaniu!

Drodzy parafianie, na internetowej stronie naszej  parafii powstała nowa zakładka pod nazwą: „Nauczanie św. Jana Pawła II” – w skrócie „Jan Paweł II”.

Św. Jan Paweł II  był pierwszym papieżem spoza Włoch od XVI wieku i drugim najdłużej urzędującym papieżem we współczesnej historii. Jego pontyfikat trwał 26 lat. Według oficjalnych dokumentów watykańskich odbył On 104 pielgrzymki zagraniczne odwiedzając ponad 130 krajów i około 900 miejscowości. Polska była krajem najczęściej odwiedzanym przez św. Jana Pawła II. Do ojczyzny odbył 9 pielgrzymek. W czasie pontyfikatu ogłosił czternaście encyklik. Ich fundamentem jest nauczanie Soboru Watykańskiego II. Pierwszą encykliką była encyklika p.t.: „Redemptor hominis” („Odkupiciel człowieka”). Została ona ogłoszona 4 marca 1979 roku. Jest uznawana za dokument programowy pontyfikatu św. Jana Pawła II.

Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II, następca św. Piotra był i jest największym z rodu Polaków!.

Wielu z bierutowskich parafian uczestniczyło w spotkaniach z polskim papieżem w Rzymie i w naszej ojczyźnie. Bardzo przeżywaliśmy czas tych spotkań i napełnialiśmy nasze serca oraz umysły Jego nauką. Warto więc powrócić wspomnieniami do tamtych niezapomnianych chwil i przypominać sobie słowo Boże kierowane do nas uczestników tamtych spotkań. Ważne jest też, abyśmy młode pokolenia, które nie znały osobiście „Naszego Papieża” zachęcili do zapoznania się z nauką św. Jana Pawła II i z wartościami, które były dla Niego bardzo ważne.

Prosimy zatem o odwiedzanie internetowej strony parafii i zapoznawanie się z informacjami, które będą ukazywać się w zakładce „Jan Paweł II”.

Kościół p.w. Św. Józefa w Bierutowie

Kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bierutowie

Kościół p.w. Bożego Ciała w Posadowicach

Kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Solnikach Małych

Kaplica p.w. Aniołów Stróżów w Paczkowie

Kaplica p.w. Św. Maksymiliana Kolbego w Młokiciu