Uwaga: kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie do innych celów zdjęć z galerii, możliwe jest po uzyskaniu pisemnej zgody Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bierutowi
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa" w Bierutowie 2024

 W czwartek 30 maja 2024 roku bierutowscy parafianie licznie uczestniczyli we  Mszy św. w „Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa”, która rozpoczęła się o godzinie 9-tej w kościele św. Katarzyny. Po Mszy św. w uroczystej procesji eucharystycznej parafianie przeszli ulicami miasta do czterech ołtarzy. Po procesji ksiądz proboszcz Bartosz Mitkiewicz podziękował kapłanom i wszystkim za uczestnictwo w uroczystości, również tym, którzy przygotowali ołtarze i w różny sposób przyczynili się do ubogacenia tego ważnego święta.  [Fot.:A.W.]

 

Nowa warta honorowa przy "Grobie Pańskim" w Bierutowie 2024

W bierutowskiej parafii honorową wartę przy grobie nieznanego żołnierza „od zawsze” trzymali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierutowie. W ubiegłym roku dołączyli do nich bierutowscy kominiarze. W tym roku w tę tradycję wpisali się elewi Klasy Mundurowej Szkoły Ponadpodstawowej w Bierutowie. Reprezentanci tej szkoły rozpoczęli honorową wartę przy „Ołtarzu Grobu Pańskiego” wyposażeni w „długą broń”. Wiele osób chwali młodzież za ten gest i wyraża uznanie dla kierownictwa placówki oświatowej za aktywny udział młodzieży w Triduum Paschalnym. Serdecznie dziękujemy i już czekamy na wartę elewów w następnym  roku. Wartę honorową zapoczątkowali również członkowie Koła Łowieckiego "Ponowa". Zdjęcia można zobaczyć w mediach społecznościowych. Również dziękujemy! [Fot.:A.W.]

Święcenie pokarmów w sobotni poranek w bierutowskiej parafii 2024

W Wielką Sobotę 2024 roku, do kościoła św. Katarzyny od godziny 9.30 przybywały tłumy parafian. Całe rodziny, dorośli, młodzież i dzieci przyszli, by uczestniczyć w obrzędzie świecenia pokarmów. Przynieśli ze sobą koszyki pełne tradycyjnych i symbolicznych potraw, które będą spożywane podczas śniadania  wielkanocnego i w święta . Rytuałowi poświecenia pokarmów przewodniczył ksiądz Bartłomiej Radzioch, który na początku objaśniał i przypominał treść obrzędu w nawiązaniu do Tajemnicy Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Po odmówieniu stosownej modlitwy pobłogosławił i poświęcił przyniesione przez wiernych dobra. Na zakończenie złożył, od wszystkich księży,  parafianom i gościom przybyłym do bierutowskich rodzin, świąteczne życzenia,  zachęcił do adoracji Pana Jezusa w grobie oraz zaprosił parafian do uczestnictwa w obrzędach „Wielkiej Soboty”, w „Rezurekcji” i pozostałych Mszach świętych w Święta Wielkanocne. Obecni w kościele parafianie i goście złożyli ofiarę na wyposażenie kościoła św. Katarzyny w monitory do wyświetlania słów modlitw i pieśni.   [Fot.:A.W.]

 

Wielki Piątek - Dzień śmierci Pana Jezusa w Bierutowie 2024

W Wielki Piątek 2024 roku bierutowscy parafianie przybyli na godzinę 19-tą do kościoła św. Katarzyny. Pod duchowym przewodnictwem księdza Arkadiusza Rurańskiego uczestniczyli w liturgii Męki Pańskiej. W tym dniu, według wieloletniej tradycji, Mękę  Pana Jezusa według św. Jana wykonał chór parafialny wraz ze scholą. W partiach solowych  wystąpili: ksiądz Arkadiusz oraz pan Roman Członkowski i pan Janusz Misterkiewicz. Kazanie wygłosił ksiądz proboszcz dr. Bartosz Mitkiewicz.  Po modlitwie powszechnej, w wyznaczonym porządku, parafianie oddali hołd Krzyżowi Świętemu w uroczystej adoracji.  Po zakończeniu adoracji, obecni w kościele przystąpili do Komunii świętej. Na zakończenie uroczystości, w czasie śpiewania hymnu „Odszedł Pasterz”, Najświętszy Sakrament został (zgodnie z tradycją) przeniesiony do „Ołtarza Grobu Pańskiego”.   [Fot.:A.W.]

 

Uroczystość "Wielkiego Czwartku" w Bierutowie 2024

W Wielki Czwartek 2024 roku na godzinę 18-tą do kościoła św. Katarzyny przybyli bierutowscy parafianie.  Po rozpoczęciu uroczystej Mszy św. przedstawiciele parafian złożyli księżom życzenia.  Mszę św.  wspólnie  celebrowali  ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz wraz z księżmi wikariuszami: Bartłomiejem Radziochem i Arkadiuszem Rurańskim. Kazanie wygłosił ksiądz Bartłomiej. Po kazaniu ksiądz proboszcz (pierwszy raz w historii parafii), w geście pokory,  obmywał nogi  dwunastu mężczyznom. Śpiew podczas uroczystości prowadził organista pan Kacper Góra wspomagany przez chór parafialny i scholę kościelną. Na zakończenie uroczystości, w uroczystej procesji Najświętszy Sakrament, przy śpiewie hymnu „Sław języku”, został zgodnie z obyczajem, przeniesiony do „Ołtarza-Ciemnicy”.   [Fot.:A.W]

 

 

Parafialna Droga Krzyżowa 2024

Na  piątek, 22 marca 2024 roku ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz zaprosił parafian na „Parafialną Drogę Krzyżową”, która prowadziła ulicami Kilińskiego i Kościuszki. Liczna grupa dzieci, młodzieży (gdzie wyróżniali się uczniowie bierutowskich klas mundurowych) i dorosłych (wśród nich rodziny dzieci przygotowujących się do  pierwszej komunii świętej), o godzinie 19-tej wyruszyła na szlak drogi krzyżowej. Głównym celebransem był ksiądz Arkadiusz Rurański, o sprawny przemarsz dbał ksiądz Bartłomiej Radzioch, a nad całością czuwał ksiądz proboszcz. Krzyż nieśli i rozważania czytali przedstawiciele różnych grup parafian, służb mundurowych i zawodów. Śpiew pieśni pasyjnych prowadził organista pan Kacper Góra wspomagany przez scholę parafialną. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim uczestnikom nabożeństwa, szczególnie tym, którzy aktywnie uczestniczyli w niesieniu krzyża, czytali rozważania, trzymali oznaczenia  i obrazy kolejnych stacji drogi krzyżowej. Wyraził również radość z uczestnictwa w nabożeństwie licznej grupy dzieci i młodzieży. Po zakończeniu modlitw ksiądz Arkadiusz udzielił wszystkim błogosławieństwa.  [Fot.:A.W]

 

Uroczystość św. Katarzyny Aleksandryjskiej 2023

W sobotę 25 listopada 2023 roku do kościoła pomocniczego w Bierutowie przybyli  parafianie. O godzinie 18-tej uczestniczyli w uroczystej, odpustowej Mszy św. w „Uroczystość św. Katarzyny Aleksandryjskiej”. Mszę świętą, pod przewodnictwem księdza Mariana Chomiaka celebrował’ ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz wraz z gronem księży gości przybyłych do świątyni. Podczas nabożeństwa ksiądz Marian Chomiak w asyście wszystkich kapłanów dokonał poświecenia odnowionej chrzcielnicy, która po latach, powróciła do kościoła św. Katarzyny. Śpiewowi wiernych w trakcie uroczystości przewodniczyli:  organista - pan Kacper Góra i chór kościelny. Na zakończenie uroczystości ksiądz proboszcz serdecznie podziękował wszystkim, którzy przygotowali i uczestniczyli w uroczystości odpustowej.  [Fot.: A.W.]

 
Narodowe Święto Niepodległości w parafii w Bierutowie 2023

 W sobotę 11 listopada 2023 roku, bierutowscy parafianie przybyli do Kościoła św. Katarzyny. Najpierw wspólnie z chórem parafialnym śpiewali pieśni patriotyczne, a o godzinie 9-tej uczestniczyli we Mszy św. w intencji Ojczyzny, którą celebrowali ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz i ksiądz wikariusz Arkadiusz Rurański. Po Mszy św. uczestniczy uroczystości udali się na bierutowski cmentarz. Na cmentarzu oddali cześć uczestnikom walk o wolność Polski. Po okolicznościowych przemówieniach Burmistrza Bierutowa  - Pana Piotra Sawickiego i Wicestarosty Oleśnickiego – Pana Stanisława Stępnia, na „Grobie Nieznanego Żołnierza” delegacje złożyły wiązanki kwiatów i znicze. Następnie, po wysłuchaniu krótkiej informacji o Agnieszce i Józefie Wojtkowiaków, których mogiła oznaczona jest symbolem „Ojczyzna swojemu obrońcy” oraz symbolem  „ Grób Weterana walki o wolność i niepodległość Polski” (przedstawionej przez Pana Andrzeja Wojtkowiaka), poczty sztandarowe pod przewodnictwem Burmistrza Bierutowa udały się do grobu rodziny Państwa Wojtkowiaków, gdzie Burmistrz Bierutowa i przedstawiciele Rady Miejskiej, a także  rodziny, przy dźwięku „Marsylianki Wielkopolskiej” złożyli kwiaty. Uroczystość zakończyła delegacja  uczniów klasy mundurowej „Zespołu Szkół Ponadpodstawowych”, którzy w obecności pocztów sztandarowych złożyli hołd obrońcom Ojczyzny.  Informacja filmowa z uroczystości na cmentarzu znajduje się na FB.  [Fot.:A.W.]

 

Ekspiacyjna Droga Krzyżowa ulicami Bierutowa 2023

We wtorek 26 września 2023 roku w czasie misji w bierutowskiej parafii parafianie uczestniczyli w  „Drodze Krzyżowej”. W czasie nabożeństwa, w modlitewnym pochodzie przeszli ulicami: Kolejową, Dworcową, Ceglaną z zakończeniem przy ulicy Kasztanowej. Nabożeństwo miało charakter ekspiacyjny związany z zakończoną pandemią. Na zakończenie ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz podziękował uczestnikom za modlitewną obecność, a wszystkim za zaangażowanie i trud pracy włożony w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie „Drogi Krzyżowej”. Po podziękowaniu i modlitwie w celu uzyskania odpustu, prowadzący „Drogę Krzyżową” ojciec Oskar Maciaczyk, pobłogosławił uczestników modlitewnego spotkania.   [Fot.: A.W.]

 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Solnikach Małych 2023

 We wtorek 15 sierpnia 2023 roku, o godzinie 12-tej, kolejny raz  wyruszyli z Bierutowa do Solnik Małych pielgrzymi. Duchowym przewodnikiem pielgrzymów był ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz. Na granicy miejscowości powitała pielgrzymów grupa parafian, którzy wspólnie z pielgrzymami, śpiewając pieśni religijne udali się do tamtejszego kościoła. O godzinie 13-tej rozpoczęła się uroczysta Msza św. odpustowa w „Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”. Mszę św. celebrował ksiądz Arkadiusz Rurański, który tez wygłosił homilie. Oprawę muzyczną uroczystości stanowiła „Kapela Familijna”  zorganizowana, kolejny rok, przez panią Stanisławę Maciaszczyk. Za manuałem organowym zasiadł Pan Kacper Góra. Pod koniec Mszy św. ksiądz dokonał poświecenia bukietów kwiatów i ziół przyniesionych na „Uroczystość Matki Bożej Zielnej”. Następnie wierni obeszli świątynię w uroczystej procesji eucharystycznej zakończonej odśpiewaniem „Te Deum”. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim, którzy przygotowali uroczystość oraz tym, którzy aktywnie w niej uczestniczyli. Szczególne podziękowania skierował też do pielgrzymów z Bierutowa i gości z innych miejscowości. Życzył wszystkim radosnego świętowania..

 

Kapłański jubileusz księdza Bartłomieja 2023.

W niedzielę 11 czerwca 2023 roku do kościoła św. Katarzyny przybyli parafianie i goście. O godzinie 12-tej podczas uroczystej Mszy św. celebrowanej przez zaproszonych przez księdza Bartłomieja kapłanów  i pod jego przewodnictwem, modlono się w intencji księdza Bartłomieja w 15 rocznicę jego święceń kapłańskich. Była to też msza jubileuszowa dwóch bierutowskich parafian. Pod koniec Mszy św. ksiądz  proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz  pogratulował jubilatowi i złożył życzenie. Do życzeń dołączyli też przedstawiciele grup parafialnych.  Obdarzyli księdza bukietami kwiatów oraz prezentami. Jubilat podziękował wszystkim za pamięć, życzenia i upominki oraz zaprosił swoich gości  do lokalu „Artemida”, gdzie kontynuowano uroczystość.    [Fot.: A.W.]

Parafia w Bierutowie ubogacona o relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbe 2023

W sobotę 10 czerwca 2023 roku do kościoła parafialnego p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP przybyli patafianie, a wśród nich członkowie róż różańcowych, w tym I Męskiej Róży Różańcowej, której zelatorem jest pan Stefan Misterkiewicz, a patronem św. Maksymilian Maria Kolbe. W tym dniu podczas wieczornej Mszy św. przedstawiciel „Zakonu Franciszkanów” przekazał bierutowskiej parafii relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbe. Relikwie zostały umieszczone w bogatym relikwiarzu, który stanowi dar dla parafii od pana Stefana Misterkiewicza na jego 90 rocznicę urodzin.. Mszę św. celebrowali ksiądz gość wraz z księdzem proboszczem dr Bartoszem Mitkiewiczem. W czytanie pisma świętego i śpiew psalmu włączyli się członkowie żywego różańca. Po zakończeniu nabożeństwa ksiądz Arkadiusz udzielił parafianom  indywidualnego błogosławieństwa relikwiami świętego. Następnie obecni w kościele udali się na spotkanie integracyjne zorganizowane przy kościele przez grupę aktywnych parafianek.   [Fot.: E.S.].

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa w Bierutowie 2023

W dniu 8 czerwca 2023 roku, w „Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa”  bierutowscy parafianie i ich goście licznie zgromadzili się w kościele św. Katarzyny. O godzinie 9-tej rozpoczęła się uroczysta Msza św., którą celebrował ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz. On też zwrócił się ze słowem Bożym do wiernych. Po zakończeniu „Eucharystii” wierni udali się w procesyjnym pochodzie do czterech ołtarzy usytuowanych na terenie Bierutowa. Wierni chętnie i z zaangażowaniem śpiewali pieśni eucharystyczne pod przewodnictwem organisty, pana Kacpra Góry. W uroczystości uczestniczył też chór parafialny, który ubogacił śpiew wiernych. Po zakończeniu modlitw, przy czwartej stacji, ksiądz proboszcz podziewał parafianom za liczny udział we Mszy świętej i procesji eucharystycznej oraz wszystkim, którzy swoim staraniem i pracą przygotowali wszystkie elementy uroczystości oraz przyczynili się do jej sprawnego przeprowadzenia. Po powrocie do kościoła wierni w uroczystym „Te Deum” podziękowali Panu Bogu za wszelkie otrzymane łaski i piękną uroczystość. Na zakończenie modlono się za Ojczyznę słowami pieśni „Boże coś Polskę”. Liczne filmowe relacje z bierutowskiej procesji można tez zobaczyć na FB.     [Fot.: A. W.]

Jubileusz 90- lecia Pana Stefana Misterkiewicza  2023

W sobotę, 3 czerwca 2023 roku w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP odbyła się szczególna uroczystość. Przed godziną 15.30 w kościelnych ławkach zasiedli goście Szanownego Jubilata Pana Stefana Misterkiewicza, który uczestnictwem w  uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym kontynuował obchody jubileuszu 90 lat życia. O godzinie 15.30 Mszę św. celebrował proboszcz bierutowskiej parafii ksiądz dr Bartosz Mitkiewicz, który również wygłosił homilię. Pogratulował  Panu Stefanowi dożycia sędziwego wieku, przekazał  życzenia błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej  oraz  podziękował za ufundowanie cennego relikwiarza. Zaprosił też obecnych w koście na wieczorną Mszę św. w najbliższą sobotę  (10 czerwca br.) do kościoła św. Józefa, podczas której ojcowie franciszkanie ubogacą naszą parafię relikwiami św. Maksymiliana Marii Kolbe. Podczas Mszy św. śpiew prowadził chór parafialny (członkami chóru jest syn jubilata z żoną), który ubogacił uroczystość. Po przekazaniu życzeń ksiądz proboszcz wręczył  jubilatowi upominek i (stosownie do parafialnego zwyczaju)  słodkie „co nieco”, a obecni w kościele, pod przewodnictwem chóru, śpiewająco życzyli:  „Wszystkiego dobrego”. Po zakończonej Mszy św. przed kościołem, w imieniu członków I Męskiej Róży Różańcowej w Bierutowie, pan Andrzej Wojtkowiak złożył  jubilatowi (który jest wieloletnim zelatorem tej róży) życzenia i przekazał upominek. Potem zaproszeni przez jubilata goście udali się na kontynuację jubileuszu.

Panu Stefanowi życzymy wielu lat w dobrym zdrowiu, w otoczeniu kochającej rodziny! [Foty.: A.W.]

 
Uroczystość pierwszej Komunii św. w Bierutowie 2023

21 maja 2023 roku odbyła się uroczystość przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Do Sakramentu Eucharystii,  którego udzielił ks. Proboszcz Bartosz Mitkiewicz, w kościele św. Katarzyny, przystąpiło 61 dzieci. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci byli: Ks. wikariusz Bartłomiej Radzioch oraz Pani katechetka Bernadeta Huk.  Więjcej zdjęcćmożno ogladać na FB na stronie parafii w Bierutowie.  [Fot.: M.C.]

Strażacy i kominiarze z miasta i gminy obchodzili święto swojego patrona - św. Floriana 2023

W sobotę, 6 maja 2023 roku strażacy i kominiarze z terenu miasta i gminy obchodzili  święto  swojego patrona - św. Floriana. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza św. celebrowana przez księdza proboszcza dr Bartosza Mitkiewicza w kościele św. Katarzyny w Bierutowie, o godzinie 15-tej. Na uroczystość przybyły zastępy strażaków z poszczególnych jednostek OSP, wraz z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele władz samorządowych  (gminnych i powiatowych) oraz straży pożarnej z Powiatu Oleśnickiego. Ksiądz proboszcz skierował do druhów strażaków słowa podziękowań za ich ofiarną służbę na rzecz naszej społeczności i przekazał życzenia bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych. Przedstawiciele strażaków i kominiarzy czytali słowo Boże i prowadzili śpiew psalmu oraz „Alleluja”.  Uroczystość pod względem muzycznym  ubogacił również, utworzony przez Pana Kazimierza Sędkowskiego, specjalnie  na  uroczystość św. Floriana, chór złożony z druhów strażaków i sympatyków straży pożarnej. Po Mszy św. wszyscy udali się do sali widowiskowo-sportowej, gdzie odbyła się dalsza  część uroczystości.   [Fot.: A.W.]

Modlitewne wspomnienie św. Jana Pawła II w bierutowskiej parafii 2023

W 16 dniu kwietnia 2023 roku, w „Niedzielę Miłosierdzia Bożego” bierutowscy parafianie przybyli na godzinę 15-tą do kościoła św. Katarzyny. W kościele członkowie i sympatycy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Bierutowie, wraz z chórem parafialnym i zespołem „Biermixstyle” kontynuowali, rozpoczęte tydzień wcześniej przez scholę parafialną wspólnie z zespołem   „Zbytowianki” artystyczne wspomnienie św. Jana Pawła II.

W „Godzinie Miłosierdzia” pieśnią „Miłosierdzie Boże” chór rozpoczął „Koronkę do Miłosierdzia Bożego”. Modlitwie przewodniczyła Pani Ludwisia, która codziennie prowadzi tę modlitwę w kościele św. Józefa przed poranną Msza świętą. Intencje modlitewne przedstawił Pan Andrzej Wojtkowiak – Prezes POAK. Po odmówieniu „Koronki do Miłosierdzia Bożego” obecni odśpiewali pieśń: „Nasze plany i nadzieje”.

Następnie obecni w kościele, w sposób szczególny kontynuowali modlitwę i za przyczyną chóru parafialnego, wrócili wspomnieniami do osoby papieża św. Jana Pawła II. Wspólnie wsłuchiwano się w cytaty z Jego nauczania, przeplatane pieśniami związanymi z osobą świętego Papieża. Parafianie ochoczo włączali się w śpiewanie znanych i lubianych takich pieśni jak : „Barka”, „Czarna Madonna”, czy „Abba-Ojcze”. Chwilami chór celowo przestawał śpiewać i wtedy w kościele wybrzmiewał  śpiew parafian, co można usłyszeć w relacjach parafii na FB. Na zakończenie ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz podziękował wszystkim za obecność na modlitwie i przygotowanie  nabożeństwa oraz koncertu. Członkowie chóru za pracę i zaangażowanie otrzymali od księdza proboszcza słodkie „co-nieco”. Członkowie chóru parafialnego serdecznie dziękują osobom obecnym za wspólny śpiew.  [Fot.: B.M. i A.W.]

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego - święto patronalne "Caritas" w bierutowskiej parafii 2023

Dzień 16 kwietnia 2023 roku, to „Niedziela Miłosierdzia Bożego”, święto patronalne „Caritas”. Na godzinę 9-tą do kościoła św. Katarzyny przybyli członkowie Parafialnego Zespołu „Caritas”. Mszę św. celebrował ksiądz Bartłomiej, który w kazaniu o Miłosierdziu Bożym, nawiązał do ważnej i potrzebnej  posługi na rzecz osób potrzebujących. Podziękował członkom Parafialnego Zespołu „Caritas” za ich trud, pracę i zaangażowanie w pomoc bliźnim. Członkowie zespołu zaangażowali się w czytanie Pisma świętego oraz modlitwy powszechnej.   [Fot.: A.W.]

Kontynuacja "Triduum Paschalnego" -2023

W „Wielki Piątek”  bierutowscy parafianie licznie uczestniczyli w nabożeństwie „Męki Pańskiej” i adoracji krzyża oraz przystąpili do Komunii świętej. Natomiast w „Wielką Sobotę” rozważali słowo Boże, uczestniczyli w „Liturgii chrzcielnej”  oraz uczestniczyli w „Uroczystej Mszy św. Zmartwychwstania Pańskiego”. Wczesnym rankiem w niedzielę odbyła się procesja rezurekcyjna, a po niej radosna „Rezurekcja”. Na zakończenie uroczystości ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz podziękował parafianom za uczestnictwo w „Triduum Paschalnym” - szczególnie wszystkim tym, którzy, w różny sposób,  pomogli w  przygotowaniu i aktywnie uczestniczyli w uroczystościach „Wielkiego tygodnia”. Złożył również  parafianom i gościom życzenia dobrego zrozumienia „Tajemnicy Paschalnej” oraz obfitych łask i błogosławieństwa „Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa”.  [Fot.: A.W.]

Dzień Kapłański w bierutowskiej parafii 2023

W dniu 6 kwietnia 2023 roku – w „Wielki czwartek” bierutowscy parafianie przybyli na godzinę 18-tą do kościoła św. Katarzyny, aby uczestniczyć we Mszy św. rozpoczynającej „Triduum Paschalne”. Tradycyjne, jak co roku, przedstawiciele parafian złożyli życzenia kapłanom pracującym w parafii.   [Fot.; A. W.]

Palmy w rękach parafian symbolem początku Wielkiego Tygodnia 2023

W Niedziele Palmową parafianie przybywali na Msze święte z  pięknymi palmami w rękach. Przynosili palmy, które wykonali własnoręcznie lub nabyli w drodze kupna. Wielu z ich kupując palmy wykonane przez Liturgiczną Służbę Ołtarza wsparło fundusz działalności ministrantów. W procesji uczestniczyli też przedstawiciele Paczkowa i Kruszwic, których palmy były największe.  Palmy można podziwiać zarówno w relacji z procesji z palmami, jak i  z innych wydarzeń Niedzieli Palmowej na stronie parafialnej w Internecie i na FB.  [Fot.: A.W.]

Konkurs  "Św. Jan Paweł II patronem mojej rodziny" 2023

Na konkurs „Św. Jan Paweł II patronem mojej rodziny” wpłynęło 15 prac, których wykonawcy wykazali się kreatywnością, ale też dużą cierpliwością, gdyż wymagały wiele pracy. Jury przyznało 6 wyróżnień, a wszyscy biorący udział w konkursie zostali zaproszeni przez ks. Proboszcza na pielgrzymkę do Wadowic i Krakowa, która odbędzie się w czerwcu.  [Fot.: B.H.]

I Bierutowski Marsz Papieski św. Jana Pawła II 2023

W Niedzielę Palmową – 2 kwietnia 2023 roku bierutowscy kapłani wraz z parafianami uczestniczyli w I Marszu Papieskim dedykowanym św. Janowi Pawłowi II,  w 18 rocznicę śmierci Wielkiego Polaka. [Fot.: B. H. i A.W.]

Bierutowska, parafialna droga krzyżowa ulicami miasta 2023

Na piątek 31marca 2023 roku ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz zaprosił bierutowskich parafian na godzinę 19-stą na „Zatorowie”, by uczestniczyli w „Bierutowskiej, parafialnej  drodze krzyżowej”. Ksiądz dziękuje wszystkim uczestnikom tego ważnego wydarzenia  za obecność, szczególnie wszystkim, którzy aktywnie przyczynili się do ubogacenie tego wielkopostnego nabożeństwa. [Fot.: A.W.]

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny -2023

W  IV Niedzielę Wielkiego Postu bierutowscy parafianie o godzinie 12.30 zgromadzili się w kościele parafialnym. Uczestniczyli w uroczystej Mszy św.  w „Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny” – patrona bierutowskiej parafii. Na zaproszenie księdza proboszcza dr Bartosza Mitkiewicza, Mszy św. odpustowej przewodniczył ksiądz Bartosz Barczyszyn. Przy ołtarzu stanęli również ksiądz proboszcz i ksiądz Grzegorz Tabaka. Oprawę muzyczną stanowili organista – Pan Kacper Góra, chór i schola parafialna. Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna. Ksiądz proboszcz serdecznie dziękuje parafianom za uczestnictwo w uroczystości oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i godnego celebrowania uroczystości odpustowej.    [Fot.: A.W.]

Prezentacja II Róży żywego różańca w Bierutowie - 2023

Do II róży różańcowej należy 20 parafianek z terenu Bierutowa.

Patronką tej róży jest św. Edyta Stein – Teresa Benedykta od Krzyża – niemiecka filozof i fenomenolog pochodzenia żydowskiego, konwertytka, zakonnica, karmelitanka bosa, święta i męczennica Kościoła katolickiego oraz patronka Europy. Urodzona 12 października 1891 roku we Wrocławiu.  Śluby zakonne złożyła 21 kwietnia 1938 roku. Zamordowana została przez hitlerowców 9 sierpnia 1942 roku w obozie zagłady Auschwitz - Birkenau, Oświęcim. Jest patronką ludzi poszukujących pawdy.

Wspomnienie św. Teresy Benedykty od Krzyża przypada w każdym roku w dniu 9 sierpnia.

Członkowie tej róży spotykają się na cotygodniowej modlitwie różańcowej w kościele parafialnym p.w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, w każdy czwartek o godzinie 17 30.   [Fot.: A.W.]

Zmiana zelatorki II róży różańcowej w parafii w Bierutowie  - 2023

W pierwszą niedziele lutego 2023 roku, jak w każdym miesiącu członkinie i członkowie żywego różańca przybyli do kościoła św. Katarzyny na comiesięczną zmianę tajemnic. Prowadził ją ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz. Po przekazaniu najważniejszych, istotnych wiadomości zaprosił przed ołtarz siostrę Marię Nesterowicz,  wieloletnią zelatorkę II róży różańcowej im. Edyty Stein – Teresy Benedykty od Krzyża. Pani Maria zakończyła swoją posługę jako zelatorka tej róży. Za trud przewodniczenia i serdeczną opieka nad członkiniami żywego różańca wraz z  księdzem proboszczem, Pani Marii, podziękowała również jej następczyni Siostra Teresa Jarząbek. Wręczyła bukiet kwiatów i upominek. Obecni w kościele parafianie śpiewem znanych religijnych życzeń włączyli się do podziękowań. Członkom II róży życzymy, by jej patronka św. Edyta Stein wypraszała potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla nich i ich rodzin.

(Relacja filmowa znajduje się  na FB  na stronie A. Wojtkowiaka.)  [Fot.:A.W.]

Wspomnienie św. Agaty w parafii w Bierutowie

W niedzielę 5 lutego przypada wspomnienie  św. Agaty, która chroni nas od pożarów: „Gdzie św. Agata, tam bezpieczna chata”. Ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz poświęcił wodę i sól, które wierni zabierali do swoich domów. Niech św. Agata wyprasza bezpieczeństwo dla naszych rodzin i domostw.    [Fot.: A.W.]

Uroczystość św. Katarzyny w Bierutowie -2022

W piątek 25 listopada 2022 roku do kościoła pomocniczego w Bierutowie przybyli  parafianie. O godzinie 18-tej uczestniczyli w uroczystej, odpustowej Mszy św. w „Uroczystość św. Katarzyny”. Mszę świętą, pod przewodnictwem księdza Marcina Nestorowicza celebrował ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz i ksiądz wikariusz Arkadiusz Rurański. Śpiewowi wiernych przewodniczyli:  organista - pan Kacper Góra, schola parafialna i chór kościelny. Czytania wykonały dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii świętej. Na zakończenie uroczystości ksiądz proboszcz serdecznie podziękował wszystkim, którzy przygotowali i uczestniczyli w uroczystości odpustowej.  [Fot.:A.W.]

 

Narodowe Święto Niepodległości w Bierutowie  2022 - początek obchodów

W Narodowe Święto Niepodległości bierutowscy parafianie i zaproszeni gości o godzinie 8.30 zgromadzili się  w kościele św. Katarzyny. Uczestniczyli w koncercie pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru parafialnego w Bierutowie. O godz. 9.00 po wprowadzeniu do kościoła pocztów sztandarowych rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, pod przewodnictwem księdza proboszcz dr Bartosza Mitkiewicza. Po Mszy św. władze samorządowe wraz z parafianami i zaproszonymi gośćmi udali się na cmentarz, gdzie kontynuowano uroczystości przy „Grobie Nieznanego Żołnierza” i „Krzyżu Katyńskim. [Fot.:A.W.]

Historyczna modlitwa na nieistniejącym cmentarzu w Bierutowie 2022

W „Dzień Zaduszny” -  2 listopada 2022 roku w bierutowskiej parafii doszło do historycznego wydarzenia. Po Mszy św. o godzinie 16-tej ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz  (w nawiązaniu do wcześniejszej informacji w ogłoszeniach parafialnych) zaprosił parafian, by udali się na ulicę Wrocławską na teren byłego cmentarza przy ruinach kościoła św. Trójcy w Bierutowie.  Prawie wszyscy uczestnicy Eucharystii przyjęli zaproszenie i liczna ich grupa przeszła w kierunku ruin kościoła św. Trójcy. Tam pod krzyżem i obeliskiem, z tablicą upamiętniającą miejsce pochówku przedwojennych mieszkańców Bierutowa, ksiądz proboszcz przewodniczył modlitwie w intencji pochowanych na cmentarzu dawnych parafian.  Na zakończenie ksiądz udzielił obecnym kapłańskiego błogosławieństwa i podziękował za modlitwę w tak licznym gronie.

Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie!   [Fot.:A.W.]

 

Jubileusz działalności "Caritas" w bierutowskiej parafii 2022

W piątek 21 października 2022 roku Parafialny Zespół Caritas w Bierutowie obchodził jubileusz 10-cio leciał działalności. Wieloletnia działalność Zespołu w sposób znaczący uzupełnia działalność instytucji pomocy społecznej, kierowanej do osób, które znalazły się
w trudnej sytuacji życiowej. Nie do przecenienia jest też działanie Zespołu, w łączności z pracującymi w naszej parafii kapłanami, kierowane do dzieci i młodzieży, które przybliża ich do kościoła i umożliwia im pogłębianie wiary katolickiej. Zaproszeni goście i członkowie Parafialnego Zespołu Caritas rozpoczęli świętowanie uczestnicząc w uroczystej Mszy św. w parafialnym kościele św. Józefa. Mszy św. przewodniczył i słowo kapłańskie do uczestników skierował ksiądz Dariusz Amrogowicz –Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Przy ołtarzu obecni byli również ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz i ksiądz wikariusz Arkadiusz Rurański. Członkowie PZ Caritas włączyli się w czytanie tekstów liturgicznych i modlitwy powszechnej. Po kapłańskim błogosławieństwie pani Prezes B Huk podziękowała członkom ZP Caritas za zaangażowanie w działalności Zespołu, a Pan Andrzej Wojtkowiak – Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Bierutowie przekazał pani Bernadecie Huk – Prezesowi Parafialnego Zespołu Caritas bukiecik kwiatów wraz z gratulacjami i podziękowaniami za współpracę. Na  zakończenie  obecni w kościele zostali obdarowani przez Dyrektora Caritas – Archidiecezji Wrocławskiej medalikami z wizerunkiem Matki Boskiej Adorującej. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do domu katechetycznego. Tam ksiądz D. Amrogowicz przekazał na ręce pani prezes Bernadety Huk list gratulacyjny. Gratulacje i upominki przekazali też: ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz, Kierowniczka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowi - pani Zofia Sławetna-Birska, pani Magdalena Wiatr-Przybylska – przedstawicielka Burmistrza Bierutowa oraz członkowie PZ Caritas i inne osoby. Miłe rozmowy o historii i bieżącej działalności Caritas w Bierutowi toczyły się w trakcie posiłku przygotowanego przez Parafialny Zespo9ł Caritas. Życzymy Pani Prezes i członkom PZ Caritas dalszej owocnej pracy na rzecz osób potrzebujących. [Fot.: ksiądz dr B. Mitkiewicz, A.W.]

 

Niespodziana wizyta 2022.

W sobotę 27 sierpnia 2022 roku przez Bierutów przejeżdżał biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej ksiądz biskup Maciej Małyga. Nawiedził on parafialny kościół św. Józefa, w którym odbywała się modlitwa różańcowa. Ksiądz biskup odbył krótką modlitwę i rozmowę z parafianami. Potem parafinie stanęli do wspólnej fotografii z księdzem biskupem.  [Fot.: A.W.]

"Święto Plonów" w Bierutowie 2022

W sobotę 27 sierpnia 2022 roku do kościoła św. Katarzyny w Bierutowie przybyli przedstawiciele sołectw i władze gminne oraz powiatowe, a także mieszkańcy miasta i gminy. Delegacje sołeckie przyniosły wieńce dożynkowe. O godzinie 15-tej proboszcz bierutowskiej parafii ksiądz dr Bartosz Mitkiewicz celebrował uroczystą Msze św. dziękczynną za zebrane plony, o pomyślność  rodzin rolników i szczęście wieczne dla zmarłych. W trakcie uroczystości  pobłogosławił i poświęcił wieńce dożynkowe symbolizujące owoce trudnej pracy na roli. W trakcie homilii podziękował rolnikom za  ich wytrwałą pracę oraz za dzielenie się owocami ich działań ze społeczeństwem i za trwanie w wierze katolickiej. Życzył zdrowia, pomyślności, szczęścia oraz docenienia ich trudu przez rządzących i społeczeństwo. Podczas uroczystości śpiew pod przewodnictwem organisty, pana Kacpra Góry, prowadziły „Zbytowianki”.  Po Mszy św. uczestnicy i udali się w korowodzie dożynkowym kontynuować święto plonów.    [Fot.: A.W.]

Uroczysta Msza św. odpustowa w kościele filialnym w Solnikach Małych 2022

W poniedziałek 15 sierpnia 2022 roku, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele filialnym w Solnikach Małych ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz celebrował uroczystą Mszę św. odpustową. Do świątyni licznie przybyli parafianie, piesza pielgrzymka z Bierutowa, pod duszpasterskim przewodnictwem księdza Arkadiusza oraz zaproszeni przez parafian  goście. Oprawę muzyczną, pod kierownictwem organisty pana Kacpra Góry, przygotowała „Kapela Familijna” (składająca się z  młodych muzyków zaproszonych przez panią Stanisławę Maciaszczyk) wraz z chórem parafialnym. Parafianie ochoczo włączyli się w śpiew pięknych pieśni maryjnych, eucharystycznych i przygodnych. W trakcie uroczystości celebrans, corocznym zwyczajem,  pobłogosławił i poświęcił przyniesione przez parafian bukiety kwiatów i ziół. Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim przybyłym na uroczystość parafianom i gościom, w szczególności tym, którzy przygotowali uroczystość i przyczynili się do jej godnego przeżycia. Wiele informacji z tej uroczystości zostało również umieszczonych na FB.  [Fot.:A.W.]

Jubileusz małżeński w bierutowskiej parafii 2022

W piątek, 12 sierpnia 2022 roku, w parafialnym kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Bierutowie, na Mszy św. o godzinie 18-tej odbyła się ważna uroczystość.

Do kościoła przybyli parafianie, a wśród nich rodzina, krewni i znajomi Państwa  Genowefy i Witolda Wysockich, którzy w tym dniu obchodzili 55-tą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. Uroczystej Mszy św. w intencji szanownych Jubilatów i ich rodziny (także za zmarłych członków rodziny) przewodniczył ksiądz Robert Begierski, a przy ołtarzu Eucharystię celebrował również ksiądz wikariusz Arkadiusz Rurański. Uroczystość ubogacił chór parafialny, do którego od jego założenia, należy Pan Witold. Pod koniec uroczystości życzenia Jubilatom złożył ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz. Podziękował on również za aktywne zaangażowanie rodziny Państwa Wysockich w życiu bierutowskiej parafii. Przekazał też Jubilatom list gratulacyjny ze specjalnym błogosławieństwem. Błogosławieństwa na zakończenie Mszy św. Jubilatom, po złożeniu życzeń,  udzielił ksiądz  Robert, który wręczył też ikonę św. Rodziny.  Po wyjściu z kościoła reprezentacja parafialnego odśpiewała Jubilatom „Plurimos Annos”, po czym dyrygent chóru przekazał życzenia od chóru, a pani Teresa Jarząbek wręczyła bukiet kwiatów. Potem wszyscy stanęli do pamiątkowej fotografii.

Jubilatom życzymy Błogosławieństwa Bożego i dalszych wspaniałych jubileuszy małżeńskich.           [Fot.:A.W.]

42 Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę - inne spojrzenie 2022

Film z wydarzenia

Uzupełnienie zdjęć z pobytu w bierutowskiej parafii pielgrzymów 42 PPW na Jasną Górę. Inne zdjęcia – inne spojrzenie.   [Fot.: B.H.]

42 Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę gościła w Bierutowie 2022

W czwartek 4 sierpnia 2022 roku gościliśmy w bierutowskierj parafii pielgrzymów „42 Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę”. Pątników przed parkiem na Karwińcu, z kropidłem w ręku i wodą święconą w kociołku witał proboszcz parafii - ksiądz dr Bartosz Mitkiewicz. Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. Parafianie z Karwica, jak co roku, przy wsparciu całej parafii, przygotowali dla pielgrzymów smaczny i oczekiwany posiłek. Po krótkim odpoczynku uczestnicy pielgrzymi wyruszyli na dalszą część pielgrzymkowego szlaku do Namysłowa.    [Fot.: A.W.]

 

Bierutowscy kierowcy święcili swoje samochody 2022.

W niedzielę 24 lipca 2022 roku, w nawiązaniu do poniedziałkowej uroczystości św. Krzysztofa – patrona kierowców, bierutowscy kapłani modlili się w intencjach kierowców. Ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz po zakończeniu Mszy św. o godzinie 9-tej w specjalnej modlitwie powierzył kierowców Opatrzności Bożej i udzielił kierowcom błogosławieństwa. Następnie udał się na ulicę obok kościoła, by poświęcić samochody kierowców, którzy kolejno przejeżdżali obok kapłana. Kierowcy ofiarami wsparli dzieło fundacji MIVA Polska, która dokonuje zakupów środków transportu dla misjonarzy na całym świecie. Na pamiątkę kierowcy otrzymywali zawieszki zapachowe. Życzymy kierowcom, by św. Krzysztof wypraszał  łaskę „szerokiej drogi i szczęśliwego dotarcia do celu podróży”.    [Fot.: A.W.]

 

W Bierutowie gościli uczestnicy "31 Szczecińskiej, Rowerowej,Pielgrzymki na Jasną Górę"  2022

W sobotę 16 lipca 2022 roku gościliśmy w bierutowskiej parafii rowerzystów „31 Szczecińskiej, Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę”.  Pątnicy przybyli około godziny 13-tej i zostali zaproszeni, jak każdego roku, na poczęstunek przygotowany przez grupę aktywnych parafian, nad poczynaniami których czuwał ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz. Rowerzyści wybierali zupę ogórkową lub żurek. Mieli też do dyspozycji napoje. Pielgrzymi modlili się również w parafialnym kościele, gdzie dziękowali osobom, które przygotowały poczęstunek. Po krótkim odpoczynku  ruszyli w dalszą trasę. Życzymy pątnikom dobrej pogody i szczęśliwego dotarcia do Jasnogórskiej Madonny.

Ksiądz proboszcz dziękuje wszystkim, którzy przyjęcie pielgrzymów wsparli modlitewnie i finansowo oraz osobiście zaangażowali się w przygotowanie poczęstunku. [Fot.: A.W.]

Zakończenie sezonu chórowego 2021/2022

W środę 22 czerwca 2022 roku po wieczornej procesji, przy kościele św. Józefa w Bierutowie zgromadzili się członkowie chóru parafialnego. Rozpalone zostało, przygotowane wcześniej ognisko, a na stole pojawiła się kiełbasa do pieczenia, i inne delicje przyniesione przez chórzystów na zakończenie kolejnego sezonu chóru, który wznowił działalność po pandemii. Chórzyści ucieszyli się  z obecności księdza proboszcza Bartosza oraz księży Bartłomieja i Arkadiusza. Oprócz kiełbasy upieczonej na ognisku,  spożywano też przygotowane przez chórzystki pyszne ciasta, roladki,  a także kupione cukierki, owoce i  różnorakie napoje. Jak na chór przystało, wszyscy radośnie i z ochotą  śpiewali pieśni i piosenki przy wtórze kapeli, w skład której weszli panowie: Edward Starachowski (gitara), Kacper Góra (akordeon) i Andrzej Wojtkowiak (skrzypce). Pani Stanisława Maciaszczyk zaprosiła chór parafialny do kościoła filialnego w Solnikach Małych, na odpust w dniu 15 sierpnia w „Uroczystość Wniebowzięcia NMP”. Miłe spotkanie zakończyło się krótko przed ciszą wieczorną, o godz.22-giej.  Chórzystom życzymy  miłego wypoczynku i udanych wakacji.  [Fot.: A.W.]

Uroczystość bierzmowania w Bierutowie 2022

W piątek 17 czerwca 2022 roku, na godzinę 17-tą, do kościoła św. Katarzyny w Bierutowie przybyli kandydaci do bierzmowania, ich świadkowie i rodziny oraz zaproszeni goście. Sakramentu bierzmowania, z upoważnienie księdza arcybiskupa Józefa Kupnego,  udzielił ksiądz prałat Jan Suchecki w obecności księdza proboszcza, księdza dziekana z Namysłowa i bierutowskich księży wikariuszy. Młodzież do bierzmowania przygotowała pani katechetka Iwona Adamczyk oraz ksiądz Arkadiusz.  O udzielenie sakramentu poprosili rodzice młodzieży. Podczas uroczystości za organami zasiadł organista pan Kacper Góra, a śpiew prowadziła również schola parafialna. Po uroczystości młodzież podziękowała księdzu prałatowi Janowi Sucheckiemu, księdzu proboszczowi dr Bartoszowi Mitkiewiczowi, pani katechetce Iwonie Adamczyk, pani katechetce Bernadecie Huk (za piękne dekoracje kwiatowe w kościele), księdzu Arkadiuszowi i księżom obecnym na uroczystości,  panu organiście, scholi parafialnej, rodzicom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia tej pięknej uroczystości. Do podziękowań przyłączył się ksiądz proboszcz, który zaprosił młodzież na pielgrzymkę do Sanktuarium św. Józefa w Krzeszowie.  Na zakończenie obecni przyjęli błogosławieństwo od księdza prałata. [Fot.:A.W.]

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa 2022

W czwartek 16 czerwca 2022 roku , o godzinie 9-tej, w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, bierutowscy parafianie przybyli do kościoła św. Katarzyny, aby  uczestniczyć w uroczystej Mszy św. Po Mszy św.  w tradycyjnej (choć przerwanej na dwa lata przez pandemię Covid-19) procesji eucharystycznej ulicami miasta udali się do czterech ołtarzy. Procesja zakończyła się w kościele odśpiewaniem hymnu „Te Deum”. Ksiądz proboszcz - dr Bartosz Mitkiewicz składa serdeczne podziękowania uczestnikom procesji oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania ołtarzy, a także uczestniczyli aktywnie w uroczystościach „Bożego Ciała”. [Fot.: E.S i A. W.]

Uroczystości pogrzebowe długoletniej parafianki ś.p. Mieczysławy Drzewieckiej 2022

W dniu 24 maja 2022 roku w cmentarnej kaplicy,   bierutowscy parafianie pożegnali długoletnią mieszkankę naszego miasta i parafiankę ś.p. Mieczysławę Drzewiecką – Wiceprezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Bierutowie, która swoim życiem wpisała się w historię miasta i parafii oraz pozostawiła trwałe ślady swojej obecności w naszej bierutowskiej społeczności. O godzinie 10.30 pogrążona w smutku i żalu rodzina oraz uczestnicy uroczystości pogrzebowej modlili się za zmarłą modlitwą różańcową. O godzinie 11-tej uroczystą, koncelebrowaną Mszę św., pod przewodnictwem księdza Sebastiana Kowalskiego, sprawowali księża: Ryszard Znamirowski,  Jarosław Filipiak  i ksiądz Arkadiusz Rurański. Przypisany do uroczystości pogrzebowej urywek „Pisma św.” przeczytał ceremoniarz bierutowskiej parafii - pan Karol Słomski. Życzliwie w kazaniu zmarłą wspominał ksiądz Ryszard Znamirowski., a na miejsce spoczynku kondukt kroczył pod przewodnictwem księdza Jarosława Filipiaka. Śpiewowi podczas ceremonii przewodniczył Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Bierutowie – pan Andrzej Wojtkowiak. W uroczystości pogrzebowej uczestniczył Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego pan Stanisław Stępień. Na uroczystości pogrzebowe przybyła również delegacja Urzędu Miasta w Bierutowie pod przewodnictwem Burmistrza Pana Piotra Sawickiego, także delegacja z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie, byłego miejsca pracy zmarłej ś.p. Mieczysławy Drzewieckiej. Na zakończenie uroczystości ksiądz Jarosław podziękował licznym uczestnikom nabożeństwa za modlitewną obecność i prosił o pamięć o zmarłej ś.p. Mieczysławie. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem pieśni „Zwycięzca śmierci”.   [Fot.: A.W.]

 

 

 

Wizytacja kanoniczna w bierutowskiej parafii 2022

W poniedziałek 23 maja 2022 roku bierutowską parafię odwiedził ksiądz biskup Jacek Kiciński. W trakcie wizytacji kanonicznej spotkał się z parafianami w kościołach filialnych i z parafianami w Bierutowie.  Ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz przekazał Gościowi informację o życiu parafialnym. Następnie parafianie wraz z pocztami sztandarowymi, uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył ksiądz biskup.  Delegacja parafian wraz z przedstawicielami ukraińskich gości powitała księdza biskupa i podziękowała za odprawioną Mszę św.  Na zakończenie Mszy św. ksiądz biskup udzielił duszpasterskiego błogosławieństwa. Parafianie czynnie włączyli się w liturgię słowa i śpiewanie psalmu. Śpiewowi przewodniczyła schola i chór parafialny oraz organista Pan Kacper Góra.   [Fot.:A.W.]

Kapłańskie jubileusze w bierutowskiej parafii 2022

W niedzielę 22 maja 2022 roku na Mszę św.  o godzinie 12-tej, do kościoła św. Katarzyny przybyli bierutowscy parafianie, aby uczestniczyć w jubileuszu bierutowskich kapłanów. W tym roku ksiądz proboszcz Bartosz Mitkiewicz obchodzi doniosły jubileusz 20-lecia kapłaństwa. Ksiądz Bartłomiej szczyci się 12 latami posługi kapłańskiej, a ksiądz Arkadiusz rok temu rozpoczął swoją drogę kapłańską. Podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej słowo Boże głosił ksiądz Bartłomiej, oprawę muzyczną stanowił chór i schola parafialna. Za klawiaturą organów zasiadł Pan Kacper Góra. Po Mszy św. poszczególne grupy parafian złożyły jubilatom życzenie, przekazały bukiet kwiatów oraz upominki. W imieniu księży podziękowania złożył ksiądz proboszcz. Wzorując się na słowach ś.p. księdza biskupa Józefa Pazdura skierował do parafian słowa: „przepraszam za…., dziękuję wszystkim …. i proszę  o...”. Życzymy naszym księżom błogosławieństwa Bożego na drodze kapłańskiej posługi!       [Fot.: A.W.]

Uroczystość św. Floriana- patrona strażaków i kominiarzy w Bierutowie 2022

W sobotę 2 maja 2022 roku w bierutowskim kościele św. Katarzyny rozpoczęły się obchody „Uroczystości św. Floriana” -  patrona strażaków i kominiarzy. Do kościoła przybyli przedstawiciele władz samorządowych z Burmistrzem Miasta Bierutów Panem Piotrem Sawickim, radni oraz strażacy i ich władze miejsko-gminne, powiatowe i wojewódzkie, jak również kominiarze. W święto patronalne Mszę św. celebrował ksiądz proboszcz Bartosz Mitkiewicz. Przedstawicielka strażaków odczytała słowa pisma świętego, a przedstawiciel kominiarzy odśpiewał psalm. Śpiewowi podczas uroczystości przewodniczył organista - Pan Kacper Góra. Na zakończenie uroczystości ksiądz proboszcz przekazał  strażakom i kominiarzom życzenia zdrowia, szczęśliwej służby oraz pomyślności w życiu i opieki ich patrona św. Floriana. Po Mszy  św. wszyscy w uroczystym pochodzie udali się na plac przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Bierutów na kontynuację uroczystości.  [Fot.:A.W.]

Obrzędy "Wielkiej Soboty"  i procesja rezurekcyjna w Bierutowie 2022

Wieczorem  w „Wigilię Paschalną”  parafianie uczestniczyli w liturgii światła, słowa, chrzcielnej oraz uroczystej liturgii eucharystycznej. Liturgii przewodniczył ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz. „Orędzie Wielkanocne” wykonał ksiądz Arkadiusz, a kazanie wygłosił ksiądz Bartłomiej. Przedstawiciele parafian i lektorzy aktywnie włączyli się w czytanie tekstów liturgicznych i śpiew psalmów. Przy organach zasiadł Pan Kacper Góra, a wspólnie z nim śpiewowi przewodniczyła schola i chór parafialny. Na zakończenie uroczystości ksiądz proboszcz podziękował parafianom za liczne przybycie i uczestnictwo w obrzędach liturgicznych. Podziękował szczególnie tym, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie i uczestnictwo w liturgii. Ksiądz złożył też parafianom i gościom świąteczne życzenia – Radosnego Alleluja!

Niedzielny poranek parafianie rozpoczęli uczestnictwem w procesji rezurekcyjnej, a potem w uroczystej Mszy św. Zmartwychwstania Pańskiego.  [Fot.:A.W.]

Wielkanocne święcenie pokarmów w Bierutowie 2022

W „Wielką Sobotę”- 16 kwietnia 2022 roku, w czasie tradycyjnego świecenia pokarmów kościół św. Katarzyny wielokrotnie wypełniały tłumy parafian. Od godziny 9.30 do 12.00 całe rodziny, także wielopokoleniowe, wielu parafian i goście, którzy przybyli do bierutowskich rodzin zdążali, z koszyczkami pełnymi „wielkanocnych pyszności” do kościoła. W kościele każdą grupę parafian witał ksiądz proboszcz dr Bartosz Mitkiewicz. W czasie wspólnej modlitwy ksiądz pobłogosławił przyniesione przez wiernych pokarmy, a następnie  przechodząc wzdłuż kościoła poświecił przyniesione dobra. Informował też o dzisiejszych i jutrzejszych tradycyjnych nabożeństwach wielkanocnych i zachęcał wiernych do udziału w celebracjach religijnych.        [Fot.:A.W.]

Uroczystości "Wielkiego Piątku" w Bierutowie 2022

W dniu 15 kwietnia 2022 roku – w „Wielki Piątek” bierutowscy parafianie wypełnili wszystkie ławki w kościele św. Katarzyny, aby uczestniczyć w liturgii wielkopiątkowej. Wsłuchiwali się w czytania przygotowane przez lektorów. W skupieniu i z uwagą uczestniczyli w śpiewie „Męki Jezusa Chrystusa wg św. Jana” przygotowanym przez chór parafialny, scholę parafialną oraz solistów: księdza Arkadiusza, a także przez Panów: Janusza Misterkiewicza i Romana Członkowskiego. Następnie każdy miał możliwość osobistej adoracji krzyża Chrystusa przeprowadzonej we wzorowym porządku, który umożliwiał głęboką kontemplację dyskretnego  obcowania z  męką naszego Pana. Po adoracji krzyża wierni licznie przystąpili do spożycia ciała Chrystusa Pana. W uroczystej procesji, podczas której śpiewana była pieśń „Odszedł Pasterz od nas” Najświętszy Sakrament został przeniesiony do grobu Pańskiego. W czasie nabożeństwa, jego uczestnicy  śpiewali stosowne pieśni pod przewodnictwem organisty Pana Kacpra Góry oraz scholi i chóru parafialnego.   [Fot.:A.W.]

 

Kościół p.w. Św. Józefa w Bierutowie

Kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bierutowie

Kościół p.w. Bożego Ciała w Posadowicach

Kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Solnikach Małych

Kaplica p.w. Aniołów Stróżów w Paczkowie

Kaplica p.w. Św. Maksymiliana Kolbego w Młokiciu