Zamówienia publiczne

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Św. Katarzyna proj. budowlany

Logowanie

Świąteczne Wspomnienia 2019

Na koniec okresu karnawału przypomnijmy sobie jak wyglądały dekoracje świąteczne bierutowskich kościołów na Boże Narodzenie 2020 roku.

"Światło Betlejemskie" w Bierutowie 2019

We wtorek 24 grudnia 2019 roku na ostatnie roraty przybyli parafianie, a także bierutowscy harcerze. Podczas Mszy św. przekazali oni księdzu proboszczowi Ryszardowi Znamirowskiemu  „Światło Betlejemskie” otrzymane od harcerzy austriackich. Po roratach harcerze podzielili się światłem ze wszystkimi uczestnikami rorat.  [Fot. E.S.]

Poranny poczęstunek dla najmłodszych uczestników "Rorat" 2019

Na zakończenie Mszy św. roratniej  w sobotę 7 stycznia 2019 roku ksiądz proboszcz Ryszard Znamirowski, w imieniu Parafialnego Zespołu „Caritas” zaprosił uczestniczące w roratach dzieci do domu parafialnego. W domu parafialnym panie pod kierownictwem Pani Barnardety Huk – Prezesa Parafialnego Zespołu „Caritas” przygotowały poczęstunek. Dzieci dostały smaczne, słodziutkie pączki i ciepłe kakao. To swoiste śniadanie było nagrodą dla najmłodszych uczestników rorat.    [Fot.A.W.]

Uroczystość św. Katarzyny Aleksandryjskiej 2019

W poniedziałek 25 listopada 2019 roku parafianie przybyli do Kościoła św. Katarzyny w Bierutowie, by uczestniczyć w uroczystej Mszy św. odpustowej, którą celebrował ksiądz Grzegorz Kaczybura. Wygłosił on również homilię. Śpiewowi przewodniczył Chór Parafialny pod kierunkiem Pana Andrzeja Wojtkowiaka, który zasiadł również za organami. Po Mszy św. odbyła się szczególna uroczystość. Ksiądz proboszcz Ryszard Znamirowski pobłogosławił i poświecił ikony wykonane przez uczestników I Parafialnego Kursu Pisania Ikon w Bierutowie. W imieniu uczestników kursu Pani Helena Wojtkowiak podziękowała księdzu Dawidowi Haszczukowi, który zorganizował kurs, przygotował teoretycznie uczestników i chętnie dzielił się z osobami piszącymi ikony  swoim doświadczeniem. Po podziękowaniach złożonych przez księdza proboszcza obecni odśpiewali hymn „Boże coś Polskę”, a uczestnicy kursu zabrali swoje ikony do domów.    [Fot.A.W.]

101- sza rocznica Odzyskania  Niepodległości w Bierutowie 2019

W Święto Niepodległości – 11 listopada 2019 roku parafianie  z terenu Miasta i Gminy Bierutów przybyli do Kościoła św. Katarzyny, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy św. za Najjaśniejszą Rzeczpospolitą i za  obrońców Ojczyzny, celebrowanej przez księdza proboszcza Ryszarda Znamirowskiego i księdza Dawida. Wśród obecnych były władze samorządowe, w tym  Burmistrz Bierutowa Pan Piotr Sawicki, radni, urzędnicy, przedstawiciele szkół i instytucji z terenu miasta i gminy, a także przedstawiciele służb mundurowych. Msza św. rozpoczynała obchody Święta Niepodległości w Bierutowie. W kościele stawiły się poczty sztandarowe szkół i służb mundurowych. Uroczystość uświetnił Chór Parafialny, który wykonał kilka znanych pieśni patriotycznych. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się na bierutowski cmentarz, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza i Pomniku Katyńskim kontynuowane były obchody Święta Niepodległości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, przemówieniu Pana Burmistrza, modlitwie za poległych w obronie Ojczyzny poprowadzonej przez księdza proboszcza i historycznej refleksji przedstawionej przez uczniów szkoły podstawowej, delegacje instytucji i mieszkańcy złożyli wieńce, wiązanki kwiatów i znicze pod Krzyżem Katyńskim. W atmosferze refleksji mieszkańcy  udali się do swoich domów, aby kontynuować świętowanie.  [Fot. E.S. i A. W.]

Uroczystość Wszystkich Świętych w Bierutowie 2019

W piątek 1 listopada 2019 roku,  w Uroczystość Wszystkich Świętych, bierutowscy parafianie i przyjezdni gości tłumnie nawiedzili groby bliskich na bierutowskim cmentarzu. Część osób uczestniczyła w celebrowanej przez księży Mszy św. oraz w modlitewnej procesji za dusze zmarłych.     [Fot. A.W.]

Trwa kontynuacja działań przy pisaniu ikon 2019

W październiku uczestnicy parafialnych warsztatów pisania ikon kontynuują prace. Po wyschnięciu położonych podkładów uczestnicy zając, wykorzystując wskazówki  księdza Dawida, dokonali szlifowania powierzchni desek. Następnie za pomocą pigmentu przenieśli szkic ikony na deskę. Teraz rozpoczęła  się  „benedyktyńska praca” polegająca na wypełnianiu kolorami utworzonego szkicu. Życzymy wytrwałości w pracy!                                            [Fot.:A.W.]

Uroczyste ślubowanie kadetów i uczniów w Kościele św. Katarzyny w Bierutowie 2019

W środę 16 października 2019 roku w Kościele św. Katarzyny w Bierutowie odbyła się uroczystość ślubowania kadetów i uczniów Szkoły Ponadpodstawowej w Bierutowie. Na uroczystość przybyły wadze powiatu, miasta i gminy, władze wojskowe i służb mundurowych powiatu i miasta, rodziny uczniów i mieszkańcy. W uroczystości uczestniczył również Zespół „Bierutowianie Bis”. Uroczystą Mszę św. zgodnie z ceremoniałem wojskowym, w intencji kadetów i uczniów , nauczycieli i pracowników szkoły, a także za zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły celebrował ksiądz proboszcz Ryszard Znamirowski, a kazanie wygłosił ksiądz Krzysztof. Po zakończeniu Mszy św.  odbyło się uroczyste ślubowanie kadetów i uczniów, a Dyrektor Szkoły Ponadpodstawowej wręczył awanse. Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów przy udziale Zespołu „Bierutowianie Bis”. Za pulpitem organistowskim podczas uroczystości zasiadł Pan Andrzej Wojtkowiak –Prezes Parafialnego Oddziału Akcji katolickiej w Bierutowie.  [Fot. A.W.]

Bierutowscy parafianie-uczestnicy pielgrzymki do Trzebnicy na fotografiach w mediach 2019

Pani Bernadeta Huk – Prezes Parafialnego Zespołu „Caritas” dokonała przeglądu dokumentacji fotograficznej w mediach 40 Pielgrzymki do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy pod katem zdjęć bierutowskich parafian. Poniżej prezentujemy efekt tych działań.

Jubileuszowa 40 Pielgrzymka do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy 2019

W sobotę 12 października 2019 roku grupa parafian z Bierutowa uczestniczyła w jubileuszowej 40 pielgrzymce do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. O godzinie 5-tej rano pielgrzymi pod duchowym przewodnictwem księdza Krzysztofa, udali się autobusem do Wrocławia. Przed godziną 7-mą, wspólnie z grupą nr 5 ziemi oleśnickiej, wyruszyli na pielgrzymi szlak do Trzebnicy. Po przybyciu na miejsce i modlitwie przy grobie świętej uczestniczyli w uroczystej Mszy św. Po zakończeniu uroczystości w godzinach wieczornych wrócili do Bierutowa.             [Fot.A.W.]

W parafii bierutowskiej rozpoczęły się warsztaty pisania ikon 2019

W czwartek 19 września 2019 roku z inicjatywy księdza Dawida, po Mszy św. wieczornej, w domu katechetycznym rozpoczęły się warsztaty pisania ikon. Na pierwsze zajęcia przybyło 9 osób, którym  ksiądz wręczył zakupione komplety materiałów do pisania ikon oraz podczas wykładu i prezentacji  przedstawił  podstawowe zasady  działania . Każde zajęcia rozpoczynają się modlitwą, która przygotowuje pisarza do podjęcia uduchowionego zajęcia. Ksiądz Dawid udziela profesjonalnych uwag pomocnych w podjętych działaniach artystyczno-religijnych. Uczestnicy warsztatów spotykają się codziennie i przygotowują otrzymane  deski, na których powstaną ikony. Nakładają na nie, specjalną techniką, grunt stanowiący podstawę, na który  (po wyschnięciu) będą nakładane farby. Życzymy uczestnikom wytrwałości i wspaniałych efektów pracy.        [Fot.A.i H.W.]

Bierutowscy parafianie w modlitwie pod krzyżem misyjnym 2019

W sobotę 14 września 2019 roku o godz. 19–tej Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Bierutowie zaprosił parafian pod krzyż misyjny przy Kościele św. Katarzyny w Bierutowie.W tym dniu katolicy wielu miejscach w Polsce i Polacy na świecie trwali w modlitwie za Kościół św. i o pomnożenie wiary, w zorganizowanym przez katolików świeckich wydarzeniu „Polska pod Krzyżem”. W Bierutowie na modlitewne spotkanie przybyli również księża Dawid i Krzysztof. Po przywitaniu przybyłych przez pana Andrzeja Wojtkowiaka-Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Bierutowie, który podziękował obecnym za przybycie pod krzyż misyjny, ksiądz Krzysztof odczytał apel arcybiskupa Włocławskiego zapraszający wiernych do modlitwy pod krzyże. Następnie ksiądz Dawid ubogacił spotkanie modlitwą Litanii do Krzyża św. oraz modlitwą różańcową. Parafianie z zaangażowaniem uczestniczyli w modlitwie. Włączali się  w recytowanie litanii i różańca oraz  śpiewali znane hymny i pieśni kościelne. Po zakończeniu modłów wierni mieli możliwość ucałowania świętych relikwii. Na zakończenie kapłani udzielili wiernym błogosławieństwa. Po odśpiewaniu „Apelu Jasnogórskiego” parafianie udali się do domów.    [ Fot.:E.S.]

Nowe tornistry uczniów poświęcone 2019

W niedziele 8 września 2019 roku na Mszę św. do Kościoła św. Katarzyny w Bierutowie przybyli uczniowie wraz z rodzinami. Przynieśli też swoje nowe, wyposażone w niezbędne do zdobywania wiedzy rzeczy.  Ksiądz Dawid dokonał uroczystego poświecenia tornistrów, pobłogosławił uczniów na trudy nowego roku szkolnego i życzył im dobrych wyników w nauce w roku szkolnym 2019/2020. Fot. [J.R.]

W Kijowicach odbyła się Uroczystość Dożynkowa w Mieście i Gminie Bierutów 2019

W sobotę 31 sierpnia 2019 roku do miejscowości Kijowice przybyli rolnicy i producenci żywności z terenu  Miasta i Gminy Bierutów. Przybył też Burmistrz Pan Piotr Sawicki i jego Zastępca, starostowie dożynek, radni i mieszkańcy. O godzinie 15 - tej ksiądz Dawid odprawił uroczystą Mszę św. dziękczynną za tegoroczne zbiory. Przedstawiciele rolników przynieśli  i złożyli na ołtarzu dary - płody ziemi będące wynikiem ciężkiej pracy rolników. W homilii Ksiądz Dawid podziękował Panu Bogu za zebrane płody, a rolnikom za ich trud pracy włożony w uprawę roli w  niekorzystnych dla upraw warunkach atmosferycznych. Wyraził również nadzieję, że tegoroczny chleb - symbol dobra, będzie sprawiedliwie dzielony  dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy. Oprawę muzyczną Uroczystej Mszy św. zapewnił Zespół "Zbytowianki" oraz Prezes POAK w Bierutowie - jako organista.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - odpust w kościele filialnym w Solnikach Małych 2019

W czwartek 15 sierpnia 2019 roku, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP parafianie z Bierutowa, pod duchowym przewodnictwem księdza Krzysztofa, udali się w pieszej pielgrzymce do filialnego kościoła w Solnikach Małych. Podczas drogi śpiewali pieśni maryjne, odmawiali różaniec, wysłuchali konferencji księdza Krzysztofa i świadectwa związanego z 39-tą Wrocławska Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę uczestniczki tej pielgrzymki. W Solnikach w kościele uczestniczyli w uroczystej Mszy św. – odpustowej i dziękczynnej za zebrane plony, którą odprawił ksiądz Sebastian. Mszę św. uświetnił swoją obecnością Chór Parafialny, który prowadził śpiew. Po Mszy św. odbyła się procesja dziękczynna z Najświętszym Sakramentem, zakończona odśpiewaniem hymnu „Te Deum”. Na zakończenie uroczystości ksiądz proboszcz Ryszard Znamirowski podziękował wszystkim za przygotowanie i udział w uroczystości.             [Fot. A.W.]

Bierutowscy parafianie - uczestnicy 39 Wrocławskiej Pieszej Pielgrzymki dotarli na Jasną Górę 2019

W sobotę 10 sierpnia 2019 roku, po nawiedzeniu przez pielgrzymów Kaplicy Królowej Polski i uczestnictwie w uroczystej Mszy św. na błoniach Jasnej Góry, 39 Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę przeszła do historii. W sercach uczestników pozostały niezapomniane wspomnienia, radość z uczestniczenia w pielgrzymim trudzie oraz przeświadczenie, że już za rok ….. Matka Boska Częstochowska czeka na nas w czasie 40-tej jubileuszowej pielgrzymki.
Bierutowscy pielgrzymi serdecznym: „Bóg zapłać!” dziękują wszystkim za wspólne duchowe uczestnictwo w pielgrzymce, modlitwę w intencji pątników oraz dzielenie się dobrem duchowym i materialnym. Zapraszają do wspomnień zapisanych na zdjęciach.     [Fot. A.W. i H.W.]

Ksiądz Biskup Jacek Kiciński - uczestnik Wrocławskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasna Górę sprawował Mszę św. w Kościele św. Katarzyny w Bierutowie 2019.

W niedzielę 4 sierpnia 2019 roku gościliśmy w naszej parafii księdza biskupa sufragana Jacka Kicińskiego wśród pielgrzymów Wrocławskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasna Górę. Pielgrzymi zatrzymali się w parku w Karwińcu na odpoczynek. O godzinie 11-tej uczestniczyli w Mszy św. sprawowanej przez kapłanów uczestniczących w pielgrzymce. Podczas nabożeństwa śpiewom przewodniczyła Schola Kościelna z Bierutowa ubogacona o osoby z Oleśnicy. Po Mszy św. pielgrzymi zostali ugoszczeni przez bierutowskich parafian. O godzinie 12-tej ksiądz biskup Jacek Kiciński sprawował, wspólnie z księdzem proboszczem Ryszardem Znamirowskim,  Mszę św. w Kościele św. Katarzyny w Bierutowie. Ofiara sprawowana była w intencji bierutowskich parafian z podziękowaniem za przyjęcie i ugoszczenie pielgrzymów. Na zakończenie ksiądz biskup pobłogosławił uczestników Mszy św. oraz podziękował księdzu proboszczowi i parafianom za trud włożony (kolejny raz)  w przyjęcie pielgrzymów i przygotowanie dla nich posiłku. Ksiądz proboszcz w imieniu parafian podziękował księdzu biskupowi za modlitwę, trud pielgrzymi i docenienie pracy bierutowskich parafian. Podziękował również wszystkim, którzy wnieśli wkład w przyjęcie pielgrzymów. Po smacznym posiłku pielgrzymi udali się w drogę do Namysłowa. Na drogę do Częstochowy księża i parafianie bierutowscy życzą pielgrzymom: Szczęść Boże!

 

Wakacyjna świetlica dla dzieci i młodzieży przy bierutowskiej parafii 2019

Przez lipiec przy parafii prowadzona jest świetlica wakacyjna dla dzieci. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Opiekę nad dziećmi sprawują zatrudnieni w parafii katecheci, księża wikariusze oraz wolontariusze SKC.  Każdego dnia dla dzieci organizowane są zajęcia plastyczne, sportowe, teatralne, gry i zabawy rozwijające kreatywne myślenie, sprawność fizyczną itp. Podczas pobytu w świetlicy uczestnicy otrzymują II śniadanie - m.in. gofry pieczone przez panie z PZC.         [Fot.B.H.]

Wycieczka dzieci i młodzieży do Błędnych Skał i Kudowy Zdroju 2019

Przez lipiec przy parafii w Bierutowie prowadzona jest świetlica wakacyjna dla dzieci. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Opiekę nad dziećmi sprawują zatrudnieni w parafii katecheci, księża wikariusze oraz wolontariusze SKC.  Każdego dnia dla dzieci organizowane są zajęcia plastyczne, sportowe, teatralne, gry i zabawy rozwijające kreatywne myślenie, sprawność fizyczną itp. Podczas pobytu w świetlicy uczestnicy otrzymują II śniadanie - m.in. gofry pieczone przez panie z PZC.  Organizowane są też wycieczki - dzięki środkom WDPD - wyjechaliśmy na wycieczkę w  Błędne Skały i do Kudowy Zdrój - w sumie 53 osoby. Po zwiedzeniu z przewodnikiem labiryntu udaliśmy się do Kudowy Zdrój, po krótkim odpoczynku w Parku Zdrojowym udaliśmy się do Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych, gdzie w nowoczesny i interaktywny sposób dzieci i młodzież miały okazję poznać walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne Gór Stołowych.  [Fot. B.H.]

Wspomnienie Sakramentu Bierzmowania w bierutowskiej parafii 2019

W dniu 4 czerwca 2019 roku, ksiądz Arcybiskup-Senior Marian Gołębiewski, w kościele św. Katarzyny, udzielił Sakramentu Bierzmowania. Poniżej  fotograficzne wspomnienie tego wydarzenia.

Szczecińska Pielgrzymka Rowerowa w Bierutowie 2019

W sobotę 6 lipca 2019 roku, jak co roku, w godzinach popołudniowych gościliśmy w naszej parafii Szczecińską Pielgrzymkę Rowerową na Jasną Górę. Pielgrzymi, w liczbie 270 0sób, zatrzymali się przy kościele parafialnym na odpoczynek. Na prośbę księdza proboszcza Ryszarda Znamirowskiego zaangażowana grupa parafian, poczęstowała pielgrzymów pysznym posiłkiem. Po odpoczynku pątnicy wyruszyli w dalszą drogę. Ksiądz Proboszcz serdecznie dziękuje osobom, które pomogły przyjąć i ugościć pielgrzymów. Na dalszy pielgrzymi trud życzymy uczestnikom pielgrzymki: "Szczęść Boże".         [Fot.A.W.]

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa w Posadowicach 2019

W kościele filialnym w Posadowicach parafianie z Posadowic, Sątoku praz przybyli goście  uczestniczyli w  odpuście w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Mszę św. za parafian sprawował ksiądz proboszcz Ryszard Znamirowski, przybyli również księża: Dawid i Krzysztof. Po Eucharystii wierni przeszli w procesji drogą przez miejscowość do przygotowanych przez mieszkańców czterech ołtarzy. Na zakończenie uroczystości ksiądz proboszcz podziękował za przygotowanie i udział we Mszy św. i procesji oraz za zaproszenie na poczęstunek przygotowany przez parafian.    [Fot.A.W.].

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa w Bierutowie 2019

W czwartek 20 czerwca 2019 roku bierutowscy parafianie uczestniczyli w uroczystej Mszy św. oraz procesji ulicami miasta do czterech ołtarzy przygotowanych przez "Wspólnotę Krwi Chrystusa" i "Koło Radia Maryja", przez bierutowskich rzemieślników, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, również przez sympatyków Akcji Katolickiej, Chór Parafialny oraz Siostry "Żywego Różańca". Na zakończenie uroczystości ksiądz proboszcz Ryszard Znamirowski podziękował uczestnikom uroczystości za świadectwo wiary w Chrystusa oraz wszystkim, który włożyli swój wkład w przygotowanie i przeprowadzenie procesji.       [Fot.A.W.]

Uroczystość św. Floriana - święto patronalne strażaków Miasta i Gminy Bierutów 2019

W sobotę 4 maja 2019 roku o godzinie 15-tej do Kościoła św. Katarzyny w Bierutowie przybyli komendanci i  druhowie strażacy z Miasta i Gminy Bierutów, reprezentanci Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Oleśnicy, Pan Piotr  Sawicki - Burmistrz Miasta Bierutów, rodziny strażaków i mieszkańcy. W dniu św. Floriana - patrona strażaków ksiądz proboszcz Ryszard Znamirowski odprawił uroczystą Mszę św. w intencji strażaków oraz za dusze tych, którzy odeszli do wieczności. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Pasikurowic, która przewodniczyła śpiewowi podczas liturgii. Na zakończenie ksiądz proboszcz życzył strażakom, by św. Florian miał ich zawsze w swojej opiece oraz by z każdej akcji wracali szczęśliwie do oczekujących ich powrotu rodzin. Po Mszy św. wszyscy udali się na bierutowski rynek, gdzie kontynuowane były uroczystości "Międzynarodowego Dnia Strażaka". Niestety zostały one zakłócone kolejnym pożarem  obiektów byłego "Bieramotu".   [Fot.A.W.]

Wielka Sobota (inne spojrzenie) 2019

Kolejne zdjęcia z uroczystości kościelnych w Wielką Sobotę z innej perspektywy.  [Fot. A.W.]

Uroczystości Wigilii Wielkanocnej 2019

W Wielką Sobotę wierni w Bierutowie, przed południem, przybywali do Kościoła św. Katarzyny, aby poświecić pokarmy, o godz. 15-tej wierni modlili się "Koronką do Miłosierdzia Bożego", a wieczorem uczestniczyli w liturgii ognia i wody chrzcielnej. Liturgii przewodził ksiądz Krzysztof, a pokarmy święcił ksiądz Dawid. Następnie modlili się podczas uroczystej Mszy św. Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego, która zakończyła się Procesją  Rezurekcyjną. Podczas liturgii śpiew prowadziła pani organistka oraz Chór Parafialny i Schola Kościelna.    [Fot. A. W.]

Uroczystości Wielkiego Piątku 2019

W Wielki Piątek 19 kwietnia 2019 roku, o godz. 15-tej, parafianie uczestniczyli w nabożeństwie "Drogi Krzyżowej" ulicami miasta. Krzyż niesiony był przez bierutowskich kapłanów i przedstawicieli stanów i grup działających w parafii. W czasie dnia wierni adorowali Pana Jezusa w "Ciemnicy". Wieczorem zgromadzili się w Kościele św. Katarzyny na wielkopiątkowej liturgii, której przewodniczył ksiądz Dawid.      [Fot. A. W. }

Uroczysta Msza św. Wielkiego Czwartku 2019

W Wielki Czwartek 18 kwietnia 2019 roku parafianie przybyli do Kościoła św. Katarzyny, aby uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej przez kapłanów pod przewodnictwem księdza proboszcza Ryszarda Znamirowskiego, na pamiątkę ostatniej wieczerzy Chrystusa w wieczerniku. Śpiew prowadziła Pani Organistka, Chór Parafialny i Schola Parafialna. Po Mszy św. przedstawiciele parafian złożyli kapłanom okolicznościowe życzenia.   [Fot. E.S. i A. W.}

Uroczystość oznaczania grobu Agnieszki I Józefa Wojtkowiaków symbolem "Ojczyzna swojemu obrońcy" 2019

W dniu 17 kwietnia 2019 roku do Bierutowa przybył Pan Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski wraz z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej, Wojska Polskiego, Policji i administracji państwowej. W uroczystym oznaczaniu symbolem "Ojczyzna swojemu obrońcy"  mogiły  Pani Agnieszki Wojtkowiak - siostry miłosierdzia  na wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku oraz jej męża Józefa - Powstańca Wielkopolskiego uczestniczył również Pan Piotr Sawicki - Burmistrz Bierutowa, ksiądz proboszcz Ryszard Znamirowski, przedstawiciele rodziny Państwa Wojtkowiaków, wśród nich syn Agnieszki i Józefa - Czesław, harcerze, przyjaciele, znajomi i mieszkańcy miasta. W trakcie uroczystości ksiądz proboszcz przewodniczył modlitwie za zmarłych oraz pobłogosławił i poświęcił oznaczony grób. W wydarzeniu uczestniczył też Pan Tadeusz Rosik-Rosiński z rodziną. Grób ojca Pana Tadeusza - Antoniego Rosik-Rosińskiego, znajdujący się na cmentarzu w Obornikach Śląskich, Wojewoda Dolnośląski oznaczył symbolem "Ojczyzna swojemu obrońcy" w dniu 16 lutego br.    [Fot.: W. R-R].

Wieczorne modlitewne czuwanie przy pomniku św. Jana Pawła II -2019

Wieczorem w dniu 2 kwietnia 2019 roku, w 14-tą rocznicą śmierci  św. Jana Pawła II,  parafianie pokolenia JPII spontanicznie stawili się przy pomniku polskiego papieża, na Skwerze Księdza Prałata Jana Gabora, przed Kościołem św. Katarzyny. Punktualnie o godzinie 21.37 – w godzinie śmierci papieża -  osoby obecne, przy akompaniamencie gitary, na której grał Pan Roman Członkowski, odśpiewały ulubioną pieśń  św. Jana Pawła II -„Barkę”.  Następnie, za wstawiennictwem papieża,  „Litanią do św. Jana Pawła II”, modlitwą „Ojcze nasz” oraz wezwaniem „Chwała Ojcu…” modliły się  o błogosławieństwo dla rodzin i o pokój na świecie. Za duszę zmarłych odmówiły „Anioł Pański”. Wykonana została również pieśń „Czarna Madonna”. Spotkanie zakończono, tak jak podczas apeli papieskich, (za życia św. Jana Pawła II) hymnem „Abba Ojcze”. Po wzajemnych podziękowaniach za obecność na tym szczególnym spotkaniu,  parafianie w poczuciu świętych obcowania udali się do domów.                             [Fotografie wykonał: Andrzej Wojtkowiak]

Wielkopostny dzień skupienia dla młodzieży w bierutowskiej parafii -2019

W dniu 30 marca 2019 roku  w  parafii w Bierutowie odbył się Wielkopostny dzień skupienia dla młodzieży. Rozpoczął się  Mszą Świętą w kościele parafialnym,  a następnie w domu katechetycznym odbyły się warsztaty, które dla młodych poprowadzili: ks. Piotr Rozpędowski, dk Jakub Sadzyński oraz siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa - s. Brygida i s. Dagmara. Po wspólnym posiłku młodzież oraz zaproszeni goście udali się do kościoła, by na zakończenie  spotkania wziąć udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
[Foto : Karolina Nowak]

Odpust parafialny w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Bierutowie 2019

We wtorek 19 marca 2019 roku parafianie przybyli na uroczystość odpustową św. Józefa. O godzinie 18-tej uroczystą Mszę św. celebrował ksiądz Marcin Nesterowicz, który rozpoczął świętowanie jubileuszu 10-cio lecia swojego kapłaństwa. Wygłosił on również kazanie. Przed Mszą św. kilka pieśni  do św. Józefa zaśpiewał Chór Parafialny, który przewodniczył śpiewowi podczas całej uroczystości. Za organami zasiadła Pani Adrianna Kłosowska. Po Mszy św. Ksiądz proboszcz Ryszard Znamirowski złożył gratulacje jubilatowi oraz podziękował za udział w odpuście parafianom, chórowi i pani organistce.                [Fot. A. W.]

Spotkanie katolickiej młodzieży z Bierutowa w Hali Orbita we Wrocławiu pod hasłem "Na słowo" 2019

W sobotę 23 lutego 2019r. ponad 30 osobowa grupa młodzieży z naszej parafii pod opieką ks. Dawida i p. katechetki Bernadety Huk uczestniczyła w spotkaniu organizowanym przez Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży w Hali Orbita pod hasłem "Na Słowo".  Podczas tego wydarzenia był czas na integrację, wspólny śpiew i taniec, modlitwę, ciszę, sakrament pokuty, rozważanie Słowa Bożego, adorację Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie spotkania ks. abp Józef Kupny odprawił Mszę Świętą, podczas której w homilii zachęcał młodych, by odważnie wyznawali swoją wiarę, by o tym, że spotkali Jezusa mówili innym.  Nasi młodzi parafianie wykazali się piękną chrześcijańską postawą i mogę być wzorem dla innych. Dziękujemy :)
[Foto.: Bernadeta Huk, Karol Słomski, Gość Niedzielny]

Walne Zebranie Członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Bierutowie 2019.

W pierwszym dniu lutego 2019 roku, w wigilię Święta Ofiarowania Pańskiego, członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Bierutowie uczestniczyli w wieczornej Mszy św. w kościele parafialnym, w trakcie której muzykę organową i śpiew parafian prowadził Pan Andrzej Wojtkowiak - Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Następnie udali się oni do Domu Parafialnego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, gdzie uczestniczyli w Walnym Zebraniu Członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Bierutowie. Dalsze informacje w zakładce "Akcja Katolicka". [Fot. A.W.]

Dekoracje Bożonarodzeniowe w bierutowskich kościołach i u parafian 2018

Jak każdego roku na Święta Bożego Narodzenia w  bierutowskich kościołach pojawiły się piękne dekoracje. Również coraz większa grupa mieszkańców miasta, poprzez  ciekawe dekoracje swoich  domów  stwarza niepowtarzalną świąteczną atmosferę.  [Fot.A.W.]

Kościół p.w. Św. Józefa w Bierutowie

Kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bierutowie

Kościół p.w. Bożego Ciała w Posadowicach

Kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Solnikach Małych

Kaplica p.w. Aniołów Stróżów w Paczkowie

Kaplica p.w. Św. Maksymiliana Kolbego w Młokiciu